Handicapkørsel

Kommunens Kørselskontor foretager en individuel, konkret og samlet vurdering af, om den enkelte ansøger er berettiget til kørselsordning.

For at ansøge skal du printe og udfylde et ansøgningsskema til Kørselsordningen.

Skemaet kan mailes til koerselskontoret@randers.dk
(ved at scanne ansøgningsskemaet ind efter det er underskrevet)
Eller sendes pr. brev til Borgerservice, "Kørselskontoret", Odinsgade 14, 8900 Randers C. 
Behandlingstiden er ca. 14 arbejdsdage. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil kommunen give besked til Midttrafik. Du vil derefter indenfor ca. 14 arbejdsdage modtage et velkomstbrev med yderligere oplysninger fra Midttrafik. Får du afslag, vil du modtage brev herom fra Kørselskontoret. 

Hvad indgår i vurderingen? 

Du skal være stærkt bevægelseshæmmet for at komme i betragtning til handicapkørsel. Stærkt bevægelseshæmmet betyder i denne sammenhæng, at du enten sidder i kørestol eller bruger ganghjælpemidler. Desuden skal du være over 18 år, bo i Randers Kommune og ikke være i stand til at benytte kollektiv transport. Dit handicap skal være af varig karakter.
Synshandicappede, der på grund af deres handicap er bevægelseshæmmede, har også mulighed for at blive godkendt til kørselsordningen. 

Udvidet ordning pr. 01.07.18

Den udvidede ordning omfatter pr. 01.07.18 endvidere blinde og stærkt svagsynede på 18 år eller derover. For at blive optaget i ordningen skal man have en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre. Dokumentation fra øjenlægen skal medsendes sammen med ansøgningsskemaet.

Førerhundebrugere kan uden ekstra betaling medtage en førerhund.

Hvad kan kørselsordningen bruges til?

Kørselsordningen kan bruges til sociale aktiviteter og til fritidsformål. Du kan f.eks. bruge handicapkørsel til besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter. Du kan også bruge ordningen til at køre til nogle former for behandling som f.eks. fysioterapi og tandlæge.

Hvor kan du få yderligere information?

Du kan læse mere om handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside

Bliver du ikke godkendt til kørselsordningen, har du mulighed for at benytte Flextur.

Læs om Flextur på Midttrafiks hjemmeside.