Økonomisk støtte

Her kan du læse om mulighederne for at få hjælp til at dække merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste pga. ens barns handicap.

Merudgifter ved handicap

Når man har et handicappet barn, kan Randers Kommune hjælpe med at dække de merudgifter, som handicappet medfører.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis man har et handicappet barn, og det anses for en nødvendig konsekvens at forældrene passer barnet i hjemmet, kan man søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.