Boligændringer

Boligændringer kan for eksempel være udvidelse af døre, opsætning af greb eller måske større ændringer, der kræver hjælp fra en arkitekt.

Hvis ændringerne giver barnet en bedre mulighed for at deltage i familiens liv og samtidig gør det mindre vanskeligt for forældrene at have barnet i hjemmet, er det muligt at søge om tilskud til at få lavet ændringerne.

Læs mere om mulighederne for tilskud til boligændringer her

Vær opmærksom på, at i helt særlige tilfælde er det ikke muligt at ændre den nuværende bolig, men her vil det i stedet være muligt at få hjælp til at dække de udgifter, der måtte være til anskaffelse af en anden bolig.