Hjælpemidler til familier med et handicappet barn

Hjælpemidlerne kan for eksempel vær særligt ortopædisk fodtøj, særlig beklædning, arm/benproteser, kørestole, støttekorsetter eller specielle briller/kontaktlinser.

Hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan lette dagligdagen i hjemmet eller i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, kan man få støtte til hjælpemidlet.

Læs mere om mulighederne for hjælpemidler her