Fritid

I Randers er der en række fritidsaktiviteter til personer med handicap.

Man er naturligvis velkommen til at tage kontakt til de enkelte tilbud, hvis man er i tvivl, om det er foreneligt med en bestemt form for handicap eller har andre spørgsmål.

Musik

På Randers musikskole er der undervisning i mange forskellige instrumenter og genrer. Børn med handicap kan få eneundervisning, hvor der er mulighed for at prøve mange forskellige instrumenter. Fx. klaver, sang og percussion. 

Sport og bevægelse

Rigtig mange handicappede dyrker forskellige former for idræt og forbedrer på den måde en række færdigheder. Derudover bidrager den fysiske aktivitet som oftest til forøget livskvalitet.

I Randers er der flere forskellige tilbud, der er særligt tilpasset personer med handicap. Man kan for eksempel gå til handicapridning (ridefysioterapi), der er en behandling til hest, hvor flere færdigheder forbedres. Handicapridning er for personer med medfødte eller arvelige lidelser, erhvervede neurologiske lidelser eller handicap som følge af ulykke. 

Man kan også gøre brug af tilbuddene i Randers Handicapidræts Forening (LAVIA). Her er der boccia, dart, snooker og svømning i varmtvandsbassin. Endelig kan man gøre brug af de mange muligheder i Randers Gymnastiske Forening.