Om at have børn med handicap

I familier, hvor der er et barn med handicap, kan hverdagen være anderledes.

Familier med et handicappet barn kan have udgifter, andre familier ikke har, og i mange situationer kan det være nødvendigt at tage særlige hensyn. Det kan for eksempel være, når barnet skal i børnehave eller i skole. Ved betydelige fysiske og/eller psykiske handicap kan det desuden være en stor hjælp for familien at bruge nogle af Randers Kommunes aflastnings- og døgntilbud.