Familievejledning til familier med nydiagnosticerede børn

Hvis et barn får diagnosticeret en betydelig og varig nedsat funktionsevne, har barnets familie ret til at få tilbudt familievejledning indenfor tre måneder fra man har fået diagnosen.

Familievejledningen har til formål at informere om, hvilke tilbud der er  til barnet og familien, i hele kommunen, på tværs af forvaltningerne. Dette skulle give mulighed for at få svar på mange af de indledende spørgsmål, som opstår, når et barn får diagnosticeret et betydeligt handicap.

Vejledningen tager naturligvis udgangspunkt i det enkelte barns og dets families situation og kan for eksempel dreje sig om:

  • De økonomiske tilskudsmuligheder
  • Specialskoler
  • Orientering om støttemuligheder alt efter barnets alder
  • Handicapbil
  • Foranstaltninger
  • Boligændringer

Vær opmærksom på, at familievejlederen udelukkende informerer og altså ikke kan træffe nogen afgørelser om, hvad der skal ske.