Specialtandpleje

Alle børn under 18 år får tilbudt gratis tandpleje - som udgangspunkt af den lokale skoletandpleje. Men de børn, der ikke har mulighed for at komme til almindelig skoletandpleje på grundt af psykiske eller fysiske handicap, kan i stedet blive henvist til specialtandpleje.

Man kan blive henvist til specialtandplejen af fx sin tandlæge eller læge. Som udgangspunkt vil man blive henvist til den kommunale specialtandpleje:

Tandplejen Thors Bakke
Biografgade 3 
8900 Randers C
Telefon: 8915 8700
Kontakt klinikken på e-mail

Men man kan også blive henvist til den regionale specialtandpleje, der ligger på Regionshospitalet Randers.

Behandlingen er gratis for alle under 18 år.

Henvisningen til specialtandpleje kan ske fra alle fagpersoner, der har et godt kendskab til barnet.