Støtte i dagligdagen

Her finder du information om, hvilke former for støtte i dagligdagen Randers Kommune tilbyder handicappede børn.

Familiekonsulenterne

I familier med handicappede børn kan det være vanskeligt at finde ud af, hvornår og hvordan man skal sætte grænser for barnet. Fx fordi det er vanskeligt at forstå handicappet.

Støttekontaktperson

En kontaktperson kan tildeles børn og unge med en funktionsnedsættelse, hvis det skønnes at være behov for dette. Det skal være undersøgt, at støtten ikke kan varetages i familien eller netværket.

Familiestøtte

Nogle familier med handicappede børn kan have brug for hjælp og støtte til at håndtere de daglige praktiske opgaver. I den situation er der mulighed for at få familiestøtte i kortere eller længere perioder.

Barnepige / aflastning i hjemmet

Ved at bruge barnepige / aflastning i hjemmet kan forældre med et handicappet barn få passet barnet i hjemmet. På den måde får familien mulighed for at få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Aflastningsophold

Et barn med handicap har mulighed for at komme på et aflastningsophold.

Familieaflastning

I familier, hvor et barn har et handicap, kan det være en stor hjælp at få en aflastningsfamilie.