Aflastningsophold

Et barn med handicap har mulighed for at komme på et aflastningsophold.

Opholdet finder sted på Holberghus, hvor der er lagt vægt på gode oplevelser i trygge omgivelser.

Mens barnet er på Holberghus, kan familien få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Aflastningen kan bruges som et alternativ eller et supplement til hjemmepasseordningen.

Sådan søger man et aflastningsophold

For at søge om et aflastningsophold, skal man i første omgang tage kontakt til Myndighed for Børn og Unge Handicap. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, betingelserne for at få et aflastningsophold er opfyldt.

Kvalitetsstandarder for aflastning