Barnepige / aflastning i hjemmet

Ved at bruge barnepige / aflastning i hjemmet kan forældre med et handicappet barn få passet barnet i hjemmet. På den måde får familien mulighed for at få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Forældre med at handicappet barn kan søge om:

  • Barnepigeordning i hjemmet
  • Aflastning i hjemmet

Ordningen kan bruges som et alternativ eller supplement til øvrige indsatser. Barnepige/aflaster skal godkendes af Randers Kommune inden ansættelse.

Der er mulighed for selv at finde en barnepige, som inden ansættelse skal godkendes af Randers Kommune, eller benytte sig af Holberghus' barnepigeordning.

Sådan søger man barnepige / aflastning i hjemmet:

For at søge om barnepige / aflastning i hjemmet, skal man i første omgang tage kontakt til Myndighed for børn og unge handicap. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, betingelserne for at få barnepige / aflastning i hjemmet er opfyldt.