Familieaflastning

I familier, hvor et barn har et handicap, kan det være en stor hjælp at få en aflastningsfamilie.

Mens barnet er på besøg hos aflastningsfamilien, kan man få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap. Hvor ofte barnet er på besøg i aflastningsfamilien vil blive aftalt, men besøgene kan foregå på hverdage, i weekender og i ferier.

Sådan søger man en aflastningsfamilie

For at søge om en aflastningsfamilie, skal man i første omgang tage kontakt til Specialbistand Børn. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, betingelserne for at få en aflastningsfamilie er opfyldt.

Vær opmærksom på at der kan være ventetid på at få en aflastningsfamilie.

Kvalitetsstandarder for aflastning