Familieaflastning

I familier, hvor et barn har et handicap, kan det være en stor hjælp at få en aflastningsfamilie.

Når dit barn er i aflastning, kan man få et pusterum og derved lettere klarer det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med en funktionsnedsættelse. Omfanget af aflastning vurderes konkret ud fra behovet i den enkelte familie.

Aflastning kan bevilges efter § 44/84 i Serviceloven, hvis behovet for aflastning er direkte afledt af barnets funktionsnedsættelse. Aflastning kan også bevilges efter § 52.3.5 i Serviceloven, hvis barnet har brug for særlig støtte og der er tale om en social situation i hjemmet.

Aflastning kan foregå i en aflastningsfamilie eller på institution. Kommunen benytter bl.a. aflastningsinstitutionerne Holberghus i Mellerup, Mellerup Skolehjem samt private tilbud.

Sådan søger du aflastning:

For at søge om aflastning, skal du tage kontakt til din rådgiver ved Myndighed for Børn & Unge Handicap. Herefter vil de blive vurderet i hvilket omfang, betingelserne for at få aflastning er opfyldt.