Familiehjemmehjælp

Nogle familier med handicappede børn kan have brug for hjælp og støtte til at håndtere de daglige praktiske opgaver. I den situation er der mulighed for at få familiehjemmehjælp i kortere eller længere perioder.

Antallet af timer, man kan få familiehjemmehjælp, afhænger af, hvilke opgaver der skal udføres. Eksempler på opgaver kan være hjælp til at få styr på vasketøjet, hjælp til at planlægge indkøb eller hjælp til personlig hygiejne.

Sådan søger man familiehjemmehjælp

For at søge om familiehjemmehjælp, skal man i første omgang tage kontakt til Specialbistand Børn. Herefter vil der blive lavet en børnefaglig undersøgelse for at vurdere om betingelserne for at få familiehjemmehjælp er opfyldt, og i så fald i hvilket omfang der kan og skal iværksættes hjælp.