Hjemmepasseordning

Ved at bruge hjemmepasseordningen kan forældre med et handicappet barn få passet barnet i hjemmet. På den måde får familien mulighed for at få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Ordningen kan bruges som et alternativ eller et supplement til et aflastningsophold.

Der er mulighed for selv at finde en barnepige, som inden ansættelse skal godkendes af Randers Kommune, eller benytte sig af Holberghus' barnepigeordning.

Sådan søger man hjemmepasseordning

For at søge om hjemmepasseordning, skal man i første omgang tage kontakt til Specialbistand Børn. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, betingelserne for at få hjemmepasseordning er opfyldt.