Støttekontaktperson

En kontaktperson kan tildeles børn og unge med en funktionsnedsættelse, hvis det skønnes at være behov for dette. Det skal være undersøgt, at støtten ikke kan varetages i familien eller netværket.

En kontaktpersons opgaver består bland andet i:

  • At yde støtte på det nære personlige plan
  • At være til rådighed, når barnet eller den unge, har behov for en voksen at tale med om sine bekymringer
  • At være til rådighed, når barnet eller den unge har brug for opmuntring
  • At kunne gå med til møder i eks. forvaltningen eller andre steder, hvor den unge har behov for ekstra tryghed
  • At kunne stille krav til og korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge
  • At forholde sig til barnets eller den unges totale situation

 En mulig kontaktperson kan findes i barnets eller den unges nære omgivelser, eks. kan det være en pædagog, lærer eller anden voksen som barnet eller den unge har tillid til.

Sådan søger man en kontaktperson:

For at søge om en kontaktperson, skal man i første omgang tage kontakt til sin socialrådgiver i myndighed børn og unge handicap.
Socialrådgiver vil ud fra kvalitetsstandarden på området vurdere, om og i givet fald, hvilket omfang.