Støttekontaktperson

Hvis et handicappet barn/en handicappet ung har behov for kontakt til en voksen, kan der være mulighed for at ansætte en støttekontaktperson.

Behov for en støttekontaktperson kan for eksempel være i situationer, hvor barnet/den unge ikke har nogen stabil voksenkontakt og måske mangler én at tale med om de ting, der rører sig i livet.

Støttekontaktpersonen kan være der for barnet/den unge på mange forskellige måder. Det kan være ved at deltaget i fritidsaktiviteter, være hjemme hos barnet/den unge eller tage med til aktiviteter uden for hjemmet.

Sådan søger man støttekontakt

For at søge om støttekontakt, skal man i første omgang tage kontakt til Specialbistand Børn. Herefter vil der blive lavet en socialfaglig undersøgelse for at vurdere i hvilket omfang, betingelserne for at få støttekontakt er opfyldt.