Kick off møde 18.05.2015

Kick-off mødet markerede starten på en lang og spændende proces, hvor Randers kommune i fællesskab med interesserede interessenter skal udarbejde en ny handicapplan for Randers kommune.

”Men Randers kommune har jo allerede en handicapplan for Randers kommune?” fristes man til at sige. Og det er da også rigtigt – men den er fra 2007.

Tiderne skifter. Og det kan stå som en overskrift for en række af de forandringer, som hele tiden sker på det sociale område og i særdeleshed handicapområdet.

Randers kommune bevarer de gode værdier fra den nuværende handicapplan for Randers kommune i den kommende nye plan. Men vil samtidig sikre den rette balance mellem kontinuitet og nytænkning.

For Randers kommune skal hele tiden sikre, at det der tilbydes borgere med handicap, så vidt muligt stemmer overens med deres forventninger. At de faglige metoder der benyttes, er de optimale og i trit med udviklingen. At det samarbejde der praktiseres indbyrdes i kommunen, fungerer godt.

Processen for udarbejdelsen af den nye handicapplan vil være åben for alle, der er involveret i eller har interesse for handicapområdet i Randers Kommune. De får mulighed for at komme med input på en række stormøder undervejs.

Randers kommune opfordrer derfor alle interesserede interessenter til at tage del i processen – og hele processen. Det er afgørende for kvaliteten af handicapplanen, at vi gør det her sammen og vi alle bidrager konstruktivt til processen og holder fast gennem hele processen.

Vejle Kommunes oplæg