Socialudvalget godkender skitse for ombygningen af Dronningborg Aktivitetscenter

Socialudvalget har nu godkendt skitsen for ombygning af Dronningborg Aktivitetscenter til fremtidens åbne aktivitetshus

11. november 2017 - Oprettet af Kim Fogh Rasmussen

På socialudvalgets møde den 8. november 2017 blev dispositionsforslaget for ombygningen af Dronningborg Aktivitetscenter til fremtidens åbne aktivitetshus godkendt. Du kan læse mere om sagen under punkt 141 her. Du kan også selv dykke ned i dispositionsforslaget her

Dispositionsforslaget indeholder et forslag til ombygningen og beskriver de økonomiske konsekvenser af forslaget. Forslaget er blevet udarbejdet med inddragelse af borgere, interesseorganisationer og medarbejders forslag til ændringer. Nu vil forvaltningen igangsætte arbejdet med licitationsmaterialet og vil afvikle licitation i perioden november 2017-februar 2018. Resultatet af licitationen fremsendes til socialudvalgets behandling i marts 2018.  

Første spadestik til byggeriets første del, tilbuddets nye parkeringsplads, blev taget et par timer før socialudvalgets møde. Og arbejdet med at skabe bedre parkeringsmuligheder for handicapbiler og besøgende på centret er allerede i fuld gang. Den godt ti millioner kroner dyre ombygning af Dronningborg Aktivitetscenter til ”fremtidens åbne aktivitetstilbud” skal efter planen gå i gang til april, så aktivitetstilbuddet kan stå klart til brug i december 2018. Du kan læse en omtale af det første spadestik her

Arbejdet med at skabe fremtidens aktivitetshus på handicapområdet er et centralt element i Randers Kommunes handicapplan. "Fremtidens Åbne Aktivitetstilbud" er blot en arbejdstitel. Hvad husets endelige navn bliver, afgøres til foråret efter en proces, hvor der blandt andet bliver lavet afstemninger på kommunens bosteder.