Om handicapplanen

Socialudvalgets ønske med at lave en ny handicapplan for Randers kommune har været at sikre at handicappede i Randers kommune i fremtiden får den bedst mulig hjælp og støtte. Både brugere, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer har været involveret i arbejdet med planen.

Tilblivelsen af handicapplanen har været en lang og grundig proces, hvor mange interessenter er blevet inddraget i arbejdet. Der er derfor blevet arbejdet med forskellige typer af inddragelse, såsom livsbilleder, workshops og referencegrupper med det mål, at flest muligt har haft mulighed for at give deres inputs til planen.

Handicapplanen har som overordnet mission, at vi fra kommunens side skal understøtte størst mulig mestring i eget liv samt høj livskvalitet. Det skal blandt andet opnås gennem en øget inddragelse af borgeren, mere fleksibel bostøtte, familiemestring samt oprettelse af netværksgrupper og et borgerpanel.

Et af hovedpunkterne i handicapplanen er fremtidens aktivitetstilbud, og centralt heri er ønsket om et aktivitetshus på handicapområdet. Aktivitetshuset skal være et kraftcenter for området, hvor borgere vil komme og mødes om mange forskellige aktiviteter og skabe nye tiltag. Handicapplan 2016 er inddelt i i alt 8 hovedpunkter, der hver især rummer en række nye ydelser, der nu skal implementeres på området.

Se video om handicapplanen

Se nyheder om handicapplanen