Tidsplan og aktiviteter

En af de næste aktiviteter som er planlagt er næste stormøde som foregår den 20. oktober 2015 fra kl. 16.00 til kl. 20.00.

På stormødet vil resultatet af kortlægningen af handicapområdets rammer, ydre og indre forhold, interessenternes forventninger mv. blevet præsenteret. På baggrund af dette, vil der blive præsenteret en skitse til strategigrundlag for handicapområdet i form af mission, vision, værdier og bærende principper.

Derudover vil forvaltningen den 8. juni 2015 udføre et fokusgruppeinterview, hvor de inputs som kommunen fik på kick-off mødet vil blive uddybet af udvalgte personer, som har meldt sig interesserede i interviewet

Tilmelding kan ske til Sonja Vestergård, på son@randers.dk eller 89 15 13 81.