Video om handicapplanen

I forbindelse med udgivelsen af handicapplanen er der blevet arbejdet på videospots om indholdet i planen. Disse har taget udgangspunkt i at fortælle om indholdet til borgere med handicap.

Nedenfor kan du klikke dig gennem de forskellige videoer der beskriver emner fra handicapplanen. Ved hver klip er der en række spørgsmål der kan bruges til at skabe en debat om indholdet i de forskellige klip efterfølgende.

Der vil i løbet af 2017 blive udgivet flere videoer om andre dele af handicapplanen.

Fremtidens beskæftigelse

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad synes du er forskelle på almindelig arbejde og beskyttet arbejde
 • hvad betyder det for dig at have ansvar på dit arbejde
 • Hvilken betydning har det for dig af at have kolleger 
Fremtidens botilbud

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • hvordan bruger dit botilbud lokalområdet 
 • Hvilke netværk har dit botilbud
 • hvilke aktiviteter på tværs af botilbud har du mulighed for at deltage i
 • Har dit botilbud tilknyttet ex. besøgsvenner, besøgs-hunde m.v.
Fleksibel bostøtte

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvordan vil du kunne bruge virtuel bostøtte
 • Hvilken betydning vil det have for dig at bostøtten bliver mere fleksibel 
 • Hvordan vil du kunne bruge gruppebaseret bostøtte 
Borgerdreven støtte og kompetenceudvikling

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad vil det betyde at dele erfaringer med andre borgere med handicap
 • Hvad betyder det for dig at du har ansvar for at hjælpe andre 
Tilbud til unge med autisme

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvilken betydning har det for dig at du kan have et aktiv fritidsliv
 • Hvilken betydning har det for dig at du kan udvikle dine sociale kompetencer
 • Hvilken betydning har det for dig at du har mulighed for at skabe netværk i trygge omgivelser

 

Fritidsliv

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • hvilke ønsker har du til fritidsaktiviteter for borgere med handicap
 • Hvad betyder det for dig at kunne være aktiv i din fritid 
 • hvad betyder fællesskabet i fritidsaktiviteter for dig
Råd og vejledning

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvor kan du søge råd og vejledning?
 • Hvilken betydning har det for dig at du kan få råd og vejledning?