Handicapplan i høring

Udarbejdelse af ny handicapplan i Randers Kommune er inde i tredje og sidste fase (Høringsfristen er ændret til 1. juli 2016 kl. 12.00)

18. maj 2016 - Oprettet af Jesper Kjersgaard

Randers Kommune har udarbejdet en ny plan for handicapområdet. I den forbindelse fremsendes den samlede handicapplan, her til høring hos relevante høringsparter inden politisk behandling i socialudvalget og byrådet.

På opfordring fra flere interessenter, som deltager i processen med udarbejdelsen af ny handicapplan for Randers Kommune, har vi valgt at forlænge høringsperioden for handicapplanen.

Ny høringsfrist er derfor fredag den 1. juli 2016 kl. 12.00.

Høringssvar kan stiles til konsulent ved Drift og Udvikling, Kim Fogh Rasmussen på mail: kim.fogh.rasmussen@randers.dk eller sendes per brev til: Social og Arbejdsmarked, Laksetorvet 1, 8900 Randers C., mrk.: Høring Handicapplan.

Faserne i handicapplanen

Høringsfasen markerer afslutningen af tredje og sidste fase i arbejdet med den nye handicapplan for Randers Kommune - nemlig fasen for udarbejdelsen af organiseringsdelen i handicapplanen.

Formålet med denne fase har været at udarbejde et forslag til organisering af de nye ydelser på handicapområdet. Forslaget skal understøtte og matche områdets rammer, strategigrundlaget og sikre, at de nye ydelser kan realiseres.

Processen

Organiseringsdelen er derfor udarbejdet i forlængelse af de to første produkter i handicapplanen - strategigrundlaget og de nye ydelser på området. Organiseringsdelen skal derfor også læses i sammenhæng med de to øvrige produkter.

Strategigrundlaget blev vedtaget af socialudvalget den 9. december og siden godkendt af byrådet den 18. januar 2016. Ydelsesdelen med beskrivelsen af de nye ydelser på området blev vedtaget af socialudvalget den 6. april og derefter godkendt af byrådet den 25. april 2016. Se i øvrigt læsevejledningen til handicapplanen, som også kan hentes i bunden af siden.    

Inden denne udsendelse i høring, har et udkast til organiseringsdelen været behandlet i en intern referencegruppe bestående af tillidsrepræsentanter og MED-udvalgsrepræsentanter. Ligeledes er det blevet behandlet af en ekstern referencegruppe, som består af repræsentanter fra interesseorganisationerne på handicapområdet.

Herefter blev et revideret udkast fremlagt på stormøde den 3. maj 2016 - et møde som var åbent for alle interesserede interessenter på området.

De to referencegrupper og deltagerne på stormødet har i den forbindelse givet feedback og inputs til organiseringsdelen, som forvaltningen har indarbejdet i det nu foreliggende materiale til høring. I hovedoverskrifter drejer det sig om følgende:

  1. En tydeligere beskrivelse af, hvordan overgang fra barn til voksen understøttes gennem organiseringen

  2. Beskrivelsen af hvordan den øgede inddragelse af pårørende organiseres

  3. En specificering af, hvordan fritidslivet understøttes for børn og unge

  4. Visse sproglige tilpasninger for at sikre klarhed

Næste fase

Næste og sidste fase i arbejdet med handicapplanen bliver implementeringsfasen, som iværksættes efter den endelige politiske vedtagelse af handicapplanen efter sommerferien. På stormødet den 3. maj gav deltagerne forvaltningen en masse forskellige og konstruktive ideer til at sikre en god implementering af handicapplanen. 

Hent høringsmaterialet

Høringsbrev

Læsevejledning til handicapplanen

Handicapplan 2016