Kvalitetsstandarder på socialområdet

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, en borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen - det vil sige kommunens serviceniveau.

Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. Den er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. Socialafdelingen forelægger afdelingens kvalitetsstandarder for politikerne én gang i hver valgperiode for at få en drøftelse af serviceniveauet og en angivelse af de politiske prioriteringer.

Læsevejledning

Kvalitetsstandarderne 01-19. Her findes hele kvalitetsstandarden for den enkelte ydelse, så det er muligt at læse det samlede serviceniveau for de enkelte områder.

Kvalitetsstandarder