Om handicapplanen

”Socialudvalget ønsker at lave en ny handicapplan for Randers kommune, der skal sikre, at handicappede i Randers Kommune også i fremtiden kan få den bedst mulige hjælp og støtte. Både brugere, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer vil i løbet af det næste år komme til at deltage i arbejdet med planen.

Den ny handicapplan skal kunne rummes i de eksisterende økonomiske rammer, og arbejdet begyndte mandag den 18. maj med et stort kick-off møde for brugere, pårørende, medarbejdere interesseorganisationer og handicaprådet sammen med socialudvalget.

På mødet var der inspirationsoplæg fra Socialstyrelsen og Vejle Kommune, og deltagerne arbejdede i workshops med forskellige spørgsmål. Dermed er der sat gang i en proces, der kommer til at strække sig over et år inden den ny handicapplan er klar.

Billeder skal fortælle, hvad handicappede synes om

Processen vil være åben for alle, der er involveret i eller har interesse for handicapområdet i Randers Kommune. De får mulighed for at komme med input på en række stormøder undervejs.

Derudover vil der især være fokus på at inddrage dem, det hele handler om; nemlig borgere med handicap.

”Det allervigtigste er, at vi spørger og lytter til de borgere, det handler om. Her er det naturligvis en udfordring, at nogle borgere med handicap har svært ved at udtrykke sig på den måde, de fleste af os gør. Men det må ikke betyde, at de placeres på sidelinjen. Derfor kommer vi undervejs i den her proces til at arbejde med alternative former for inddragelse. Blandt andet vil vi spørge nogle grupper af handicappede, om de vil tage billeder af det, de godt kan lide, sådan vi kan få en endnu bedre fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dem,” siger Kasper Fuhr Christensen.

Plan skal håndtere en bred målgruppe

Da handicapområdet består af mange forskellige målgrupper, kommer handicapplanen til at bestå af et strategigrundlag, der gælder for hele handicapområdet. Derudover vil planen bestå af ydelseskataloger, der kommer til at tage udgangspunkt i fem målgrupper: 1) Borgere med fysisk handicap, 2) Borgere med udviklingshæmning, 3) Borgere med senhjerneskade, 4) Borgere med autisme og 5) Børn med handicap.

Den ny handicapplan berører omkring 1250 borgere i Randers Kommune og vil efter planen blive behandlet af Byrådet inden sommeren 2016.