Tilsynsrapporter

Her kan du finde tilsynsrapporter for de tilbud der er under Center for Indsats vedrørende Børn og Unger samt Autisme og Undervisning og Center for Handicapindsats og Tværgående funktioner.

Ifølge Retssikkerhedslovens § 16 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Kommunen skal efter servicelovens § 148a derudover føre et driftsorienteret tilsyn med tilbud, som ikke er omfattet af lov om socialtilsyn. Tilsynene omfatter tilsyn med personale, bygninger og økonomi.

I forlængelse af lov om socialtilsyn varetager Socialtilsyn Midt det driftsorienterede tilsyn for sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud. Tilsyn af de øvrige tilbud på socialområdet varetages af BDO. Tilsynene skal bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

Center for Indsats vedrørende Børn og Unge samt Autisme og Undervisning:

Specialindsats for børn:

Tilsynsrapport Lucernevej

Tilsynsrapport Familiekonsulenterne

Tilsynsrapport Terapeuter for rehabilitering

Specialindsats for børn og unge -Mellerup:

Tilsynsrapport Mellerup Skolehjem 

Tilsynsrapport intern skole Mellerup Skolehjem

Tilsynsrapport Holberghus

Specialindsats for Voksne med autisme:

Tilsynsrapport Markedsgade

Tilsynsrapport Holbergstien

Tilsynsrapport Nørresundbyvej

Undervisning og specialindsats:

Tilsynsrapport CSV-Randers

Center for Handicapindsats og Tværgående funktioner:

Bo- og aktivitetstilbuddene Randers Syd: 

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen

Tilsynsrapport Bostedet Neptunvej

Tilsynsrapport Dronningborg Aktivitetscenter

Bo- og aktivitetstilbuddene Randers Nord:

Tilsynsrapport Bocenter Harridslev

Tilsynsrapport Bocenter Marienborgvej

Tilsynsrapport Bostedet Kastanjebo

Tilsynsrapport Aktivitetscenter Marienborgvej

Tilsynsrapport De små bofællesskaber

Tilbud til senhjerneskadede:

Tilsynsrapport Lene Bredahls Gade

Tilsynsrapport Hjernecenter Randers

Beskæftigelse:

Tilsynsrapport for CBR

Tilsynsrapport GAIA Museum

Fritidstilbud:

Tilsynsrapport Klub 85