Fritid

Klubtilbud

I Randers er der flere forskellige klubtilbud til unge og voksne med handicap.

Sport og bevægelse

Rigtig mange handicappede dyrker forskellige former for idræt og forbedrer på den måde en række færdigheder. Derudover bidrager den fysiske aktivitet som oftest til forøget livskvalitet.