Klubtilbud

I Randers er der flere forskellige klubtilbud til unge og voksne med handicap.

Klub 85 er en klub for voksne mennesker, født med en udviklingshæmning. Klubbens formål er at være et inspirerende fristed, hvor der er en atmosfære af tillid, tryghed og tolerance. Et sted vi hver især føler et ansvar for. Vi holder til på adressen Slotsgården 5, i Randers midtby. Klubben har åben tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 15 til 21.30. Vi har et velfungerende Brugerråd, der arrangerer ex. disco-aftener, banko mv. Derudover kan der på klubaftener være forskellige aktiviteter så som; sang, orkestre/kor, højtlæsning, billard, fodbold, kreative sysler, bio-ture, hyggesnak, div. temaer m.m. 
Klubben har plads til 90 medlemmer - og gennemsnitlig på en klubaften kommer ca. 50 medlemmer forbi - i kortere eller længere tid.

Klub 85

Klub Backstage er et nyt cafétilbud for Baglands brugere og deres gæster. Målgruppen er mennesker med ASF, - primært Asperger Syndrom. Caféen er åben i eftermiddagstimerne, inden de unge skal videre hjem, men der er også enkelte aften- og weekendarrangementer.

Endelig er der Kaosambassaden som er et samlingssted og væksthus for unge i midtbyen.  Kaosambassaden en del af Randers Ungdomsskole og bygger på samarbejde i forhold til de unges viden erfaring og idéer.

Kaosambassaden