Kriminalitet og misbrug

Domsanbragt og tilsyn

En person, der har en vidtgående psykisk funktionsnedsættelse og begår en kriminel handling, vil ikke blive idømt en almindelig fængselsstraf. I stedet vil personen få en af de domme, som kort er beskrevet herunder. Hvilken dom personen får afhænger naturligvis af, hvilken kriminel handling, der er begået.