Forsørgelse

Voksne handicappede har naturligvis mulighed for at få offentlig forsørgelse (fx kontanthjælp, dagpenge, førtidspension og lignende) efter de samme regler som personer, der ikke har et handicap.

At man modtager offentlig forsørgelse har ingen betydning for, om man kan få støtte efter servicelovens bestemmelser. Dog kan man som hovedregel ikke modtage støtte efter serviceloven, hvis man modtager folkepension.