Beskyttet værksted

Voksne borgere med varige fysiske eller psykiske handicap har mulighed for at komme i beskæftigelse på et beskyttet værksted. Det kan ske inden for områderne:

  • Maskinværksted
  • Maskinsnedkeri
  • Kantine
  • Grønt tilbud
  • Montage
  • Restaurant / cafédrift
  • Museumsdrift

I Randers Kommune er der beskyttede værksteder på:

CBR - Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

Gaia Museum

Lønnet beskæftigelse

Når man arbejder på et beskyttet værksted inden for ovenstående områder, får man løn. Størrelsen på lønnen bliver fastlagt ud fra en konkret vurdering af den enkeltes indsats.