Ekstern beskæftigelse

I Randers Kommune har voksne handicappede gode muligheder for - enten helt eller delvist - at komme i beskæftigelse uden for de kommunale tilbud. Det kan for eksempel være i form af butiks-, lager-, have- eller parkarbejde eller måske inden for landbrug.

For at det kan lade sig gøre skal der være en såkaldt partnerskabsaftale. Det er en aftale, hvor der blandt andet står en beskrivelse af det arbejdsmæssige indhold, hjælpeforanstaltninger, sikkerhed og aflønning.

Til alle partnerskabsaftaler er der tilknyttet en kontaktperson fra et af de kommunale tilbud, som skal sikre, at aftalerne i partnerskabsaftalen bliver overholdt og er i overensstemmelse med borgerens ønsker og forudsætninger. Derudover skal kontaktpersonen sikre, at der er et godt og trygt arbejdsmiljø.

Når man arbejder i ekstern beskæftigelse, får man løn. Størrelsen på lønnen bliver fastlagt ud fra en konkret vurdering af den enkeltes indsats