Bolig

Handicapboliger

På handicapområdet er der flere forskellige handicapboliger og derved også forskellige måder at bo på alt afhængig af, hvor meget hjælp og støtte, der er brug for.

Senhjerneskadede

Lene Bredahls Gade er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade.