Bofællesskaber

I Randers Kommune er der fire opgangsfællesskaber med plads til 10, 13, 12 og 19 handicappede beboere. Derudover er der seks mindre bosteder med plads til fire-otte personer. Alle uden døgndækning.

Bostederne Randers Nord

Kontakt: Telefonnumre De små bosteder

Det er Bostøtteteamet handicap, der står for hjælpen i bofællesskaberne, og de sørger således for at sikre den nødvendige service, omsorg, støtte og vejledning i dagligdagen. 

Bostøtten sker med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og med respekt for det liv, personen ønsker at leve. Det er dog altid målet, at den handicappede beboer varetager så mange opgaver og funktioner som muligt i dagligdagen.

Bostøtten i et bofællesskab kan bestå af:

  • En personlig plan for beboeren med årlig opfølgning..
  • Økonomisk vejledning (hjælp til at administrere økonomi og afklare, hvad beboeren selv magter at varetage).
  • Hjemmedage (fx hjælp til praktiske gøremål, afslapning og samtale med en af medarbejderne fra Hjemmevejlederteamet)
  • Hjælp til hygiejne og rengøring.
  • Hjælp til personlig pleje.
  • Hjælp til mad og sundhed.
  • Hjælp til at strukturere arbejdslivet.
  • Hjælp til fritidsaktiviteter.
  • Hjælp til at tilrettelægge og gennemføre ferierejser eller ture.

Sådan søger man en plads i et bofællesskab

For at søge om en plads i et bofællesskab, skal man i første omgang tage kontakt til Socialafdelingen, Voksen i Randers Kommune. Herefter vil det blive vurderet, om betingelserne for at få en plads er opfyldt.