Døgntilbud

På døgntilbuddenes hjemmesider kan du læse meget mere om, hvad de kan tilbyde og, hvilken målgruppe, de henvender sig til. 

Se også:

Sådan søger man en plads i et døgntilbud
For at søge om en plads i et døgntilbud, skal man i første omgang tage kontakt til Socialafdelingen i Randers Kommune. Herefter vil det blive vurderet, om betingelserne for at få en plads er opfyldt.