Lene Bredahls Gade

Lene Bredahls Gade er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade.

Adressen er Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C.
Telefon: 8915 6700
Leder: Bente Østrup Brøgger 
Mobil: 2383 2117
Mail: bob@randers.dk

Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap med betydelige og varige fysiske funktionsnedsættelser.

Der kan være tale om:

  • neurologiske lidelser
  • progredierende lidelser
  • skader som følge af selvmordsforsøg, ulykker, fald eller slag mod hovedet

Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder: 

  • lammelser 
  • problemer med hukommelsen,
  • ændringer i følelsesmæssige reaktioner 
  • problemskabende og/eller udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug.

Aldersgruppen er fra 18 år.

Se yderligere informationer om bodelen 
Se yderligere informationer om aktivitetsdelen

Tilsynsrapport 2015

Her finder du tilsynsrapport 2015 for Lene Bredahlsgade

Tilsynsrapport Lene Bredahlsgade