Bodelen

Boligerne lejes gennem Lejerbo på almindelige lejevilkår jf. Lejeloven. Huslejen udarbejdes af Lejerbo. Der kan søges boligstøtte gennem Udbetaling Danmark.

Lovgrundlag

Bostøtte efter Servicelovens (SL) §§ 85.

Antal pladser

24 døgnpladser.

Ydelser som er indeholdt i taksten

Ydelsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den kommunale § 141 handleplan og neuro-pædagogisk vurdering af den enkelte borgers behov.

Der udarbejdes én gang om året en individuel plan for borgeren. Planen udarbejdes sammen med borgeren, i det omfang, det er muligt. Under den individuelle plan oprettes der flere delmål, der arbejdes med i det daglige. 

Den faglige indsats kan indeholde: 

Vedrørende beboeren / borgeren:

Hjælp og støtte til:

 • personlig pleje
 • daglige gøremål (tøjvask, rengøring, indkøb, frisør, øvrige aftaler)
 • administration af privatøkonomi
 • administration af medicin
 • kontakt til sygehus og læge
 • aktiviteter og fritidsinteresser
 • relationer, netværk og samvær
 • selvforståelse og selvindsigt – at fastholde eller genskabe identitet
 • struktur, genkendelighed og overskuelighed
 • ansøgning af hjælpemidler, ledsageordning mv.
 • vedligeholdelse og udvikling af kompetencer (herunder vedligeholdende fysioterapi)

 Vedrørende samarbejde med myndigheden:

 • udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen og afholdelse af statusmøder – efter behov      og mindst en gang årligt

 Vedrørende kontakt til familie/netværk:

 • samarbejde med pårørende og netværket i det omfang, den enkelte borger ønsker, fx støtte    til genetablering og opretholdelse af kontakt til familie og netværk

Medarbejdere

Personalet er tværfagligt sammensat.

Der 9 - 10 medarbejdere i dagvagt, 4 – 5 medarbejdere i aftenvagt og i weekenden til de 24 borgere.

Nattevagt

Der er to vågne nattevagter til 24 borgere.

Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, fx til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141 handleplan.