Hjælpemidler og bil

Handicapbil

Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at søge om støtte til en handicapbil.

Handicapkørsel

Kommunens Kørselskontor foretager en individuel, konkret og samlet vurdering af, om den enkelte ansøger er berettiget til kørselsordning.