Handicapbil

Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at søge om støtte til en handicapbil.

Betingelsen er, at man har yderst vanskeligt ved at få dagligdagen til at fungere uden brug af bil. Det vil sige, at der skal være behov for kørsel til og fra arbejde, til og fra uddannelse eller kørsel, som i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Støtten bliver givet som rentefrit lån. Det er også muligt at få støtte til en særlig indretning af bilen.

Søg om støtte til en handicapbil her