Hjælpemidler

Hvis man har et handicap kan der være behov for specielle hjælpemidler for at få hverdagen til at fungere. For eksempel særligt ortopædisk fodtøj, særlig beklædning, arm/benproteser, kørestole, støttekorsetter eller specielle briller/kontaktlinser.

Hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan lette dagligdagen i hjemmet eller i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, kan man få støtte til hjælpemidlet.

Læs mere om mulighederne for hjælpemidler her