Råd og vejledning

Borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har altid mulighed for at få gratis råd og vejledning af Socialafdelingen i Randers Kommune. Det samme kan deres pårørende

Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om beskæftigelse, bolig, fritidstilbud, økonomiske tilskud, støtte i dagligdagen og almene trivselsmæssige spørgsmål.

Ud over rådgivningen i Socialafdelingen, har Randers Kommune forskellige råd og vejledningsordninger målrettet særlige grupper eller problemstillinger.