Støtte i dagligdagen

Bostøtte

Hvis det er svært at klare dagligdagen, er der i Randers Kommune mulighed for at få hjælp, støtte, rådgivning og vejledning i eget hjem.

Ledsagerordning

Hvis man har et fysisk eller psykisk handicap og har svært ved at færdes uden for hjemmet alene, kan man bruge ledsagerordningen.

Hjælpeordning (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistent (BPA)