Støtte i dagligdagen

Bostøtte

Hvis det er svært at klare dagligdagen, er der i Randers Kommune mulighed for at få hjælp, støtte, rådgivning og vejledning i eget hjem.

Ledsagerordning

Hvis man har et fysisk eller psykisk handicap og har svært ved at færdes uden for hjemmet alene, kan man bruge ledsagerordningen.

Hjælpeordning (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistent (BPA)

Kontaktperson til døvblinde

At være døvblind er naturligvis et svært kommunikationshandicap. Men ved at bruge kontaktpersonordningen får voksne døvblinde mulighed for at leve et så normalt liv som muligt.

Hjemmehjælp

Hvis man er for syg eller svækket til at løse konkrete opgaver, kan der være mulighed for at få hjemmehjælp.