Hjemmevejledning

Hvis det er svært at klare dagligdagen, er der i Randers Kommune mulighed for at få hjælp, støtte, rådgivning og vejledning i eget hjem.

Er man udviklingshæmmet, er det muligt at få hjemmevejledning af Hjemmevejlederteamet. Er man udviklingsforstyrret, har ADHD, Asperger eller har en senhjerneskade, er det muligt at få hjemmevejledning af Specialvejlederteamet. Det er socialafdelingen, der visitere til hjemmevejledning.

Hjemmevejlederteamet

Voksne udviklingshæmmede, der bor i eget hjem og har svært ved at klare sig uden hjælp i dagligdagen, kan få hjælp af Hjemmevejlederteamet.

Teamet kan hjælpe, støtte, rådgive og vejlede om for eksempel:

  • Økonomi.  
  • Kontakt til offentlige myndigheder.
  • Indkøb og madlavning.
  • Strukturering af dagligdagen.
  • Planlægning af fritidsaktiviteter.
  • Hjælp til sociale kontakter.

Sådan søger man om hjemmevejledning
For at søge om hjemmevejledning, skal man i første omgang kontakte Socialafdelingen, Voksen. Herefter vil det blive vurderet, om betingelserne for at få hjemmevejledning er opfyldt.

Specialvejlederteamet

Personer, der har en udviklingsforstyrrelse, ADHD, Asperger eller er senhjerneskadet, har mulighed for at få hjælp, støtte og rådgivning i eget hjem af Specialvejlederteamet. Teamet består af pædagoger og ergoterapeuter.

Vejledningen fungerer på mange forskellige måder alt efter, hvilke behov, der er. Eksempelvis kan det være hjælp til at besvare breve, administrere økonomi og planlægge praktiske gøremål. Eller det kan være hjælp til at koordinere kontakten med lægen, arbejdsgiveren eller lignende. Derudover, kan vejledningen hjælpe med at nå til en accept af livssituationen, til selvstændighed og til deltagelse i sociale arrangementer.

Sådan søger man om hjemmevejledning
For at søge om hjemmevejledning, skal man kontakte Socialafdelingen, Voksen. Herefter vil det blive vurderet, om betingelserne for at få hjemmevejledning er opfyldt.