Kontaktperson til døvblinde

At være døvblind er naturligvis et svært kommunikationshandicap. Men ved at bruge kontaktpersonordningen får voksne døvblinde mulighed for at leve et så normalt liv som muligt.

En kontaktperson fungerer nemlig som "ører" og "øjne" for den døvblinde i forskellige situationer. Det vil altid være den døvblinde, som afgør hvilke opgaver kontaktpersonen skal have. Men opgaverne kan for eksempel bestå i at:

  • besøge og kommunikere med den døvblinde
  • være bindeled til omgivelserne
  • være ledsager til fx indkøb, møder, lægebesøg og fritidsaktiviteter
  • oversætte post
  • orientere om avisartikler, tv- og radioudsendelser.

Vær opmærksom på, at kontaktpersonen ikke kan hjælpe med personlig pleje, medicinering og rengøring.

En døvblind kan få en kontaktperson i 1-37 timer om ugen. Timerne kan fordeles som faste ugentlige timer, men det er også muligt at lægge timerne (eller nogle af timerne) sammen i en pulje, hvor de bliver brugt efter behov.

Sådan søger man en kontaktperson

For at søge om at få bevilliget en kontaktperson, skal man tage kontakt til Myndighed Handicap i Randers Kommune. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, man kan få bevilliget en kontaktperson..

Ved behandling af ansøgningen bliver der taget hensyn til handicappets omfang, den døvblindes aktivitetsniveau, boligforhold, samlivsforhold, fritidsinteresser, behov for ledsagelse og uddannelses- eller arbejdsmarkedsforhold.