Neuroundervisning

Hvert år bliver mange mennesker ramt af en hjerneskade forårsaget af en blodprop, hjerneblødning, ulykke, betændelse eller virus, forgiftning, godartet svulst eller iltmangel.

Disse personer kan for eksempel få vanskeligt ved at huske, orientere sig, koncentrere sig, tage initiativer, fungere i socialt samvær, leve med en ændret fysik/personlighed, udtrykke sig sprogligt samt vanskeligt ved at læse, skrive og regne.

Heldigvis er det i mange situationer muligt at forbedre følgerne af hjerneskaden, og derfor tilbyder Randers Kommune neuroundervisning til senhjerneskadede.

Undervisningen foregår på CSV Randers og har blandt andet til formål, at give deltagerne nye muligheder for et mere aktivt liv samt deltagelse i samfundslivet.

Sådan søger man om neuroundervisning
For at få en plads til neuroundervisning skal man i første omgang tage kontakt til Hjernecenter Randers, der kan fortælle mere om mulighederne.