Uddannelse i beskyttet beskæftigelse

I Randers har voksne handicappede mulighed for at gennemføre en uddannelse i beskyttet beskæftigelse. I øjeblikket kan det lade sig gøre inden for områderne:

  • service og vedligehold.
  • kantine.
  • cafédrift.
  • maskinværksted.
  • maskinsnedkeri.

Ved at kombinere uddannelse med beskyttet beskæftigelse, vil den enkelte elev kunne se effekten af sin indsats over tid og på den måde styrke sin selvforståelse. Derudover vil uddannelse skabe et godt grundlag for at opretholde beskæftigelse uden for de kommunale tilbud i fremtiden.

Et uddannelsesforløb er på op til to års varighed, og ved uddannelsens afslutning vil der blive udstedt et uddannelsesbevis

Sådan søger man om uddannelse i beskyttet beskæftigelse
For at begynde på et uddannelsesforløb i beskyttet beskæftigelse, skal man i første omgang kontakte Socialafdelingen, Voksen i Randers Kommune. Herefter vil der blive taget stilling til, om uddannelse i beskyttet beskæftigelse er det rigtige valg.